مجتمع تجاری اداری الماس

هلدینگ ایران پخش نام برندیست که از مجموعه های صاردات و واردات، فروشگاهی و خدماتی تشکیل شده 

ارتباط با مجتمع تجاری اداری الماس

اصفهان – خیابان طالقانی – مجتمع تجاری اداری الماس
03132373410
دفتر هیئت مدیره : طبقه دوم واحد 202
09131341008