موسسه موبایل پارس تکنیک

موسسه موبایل پارس تکنیک

  • نمایندگی رسمی شرکت الماس همراه اسپادانا
  • نمایندگی مجاز 477 سامسونگ در شهرستان فلاورجان
  • نمایندگی رسمی فروش اوراق سهام مشارکت ( برند سامسونگ )
  • نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش تلفن همراه سامسونگ با مجوز رسمی از صنایع مخابرات ایران

آقای رسول کیانی

مدیر داخلی موسسه پارس تکنیک

03137427264 | 09371187676

واحد فروش گوشیداخلی 103137422463
واحد فروش لوازم جانبیداخلی 203137423897
واحد خدمات پس از فروشارتباط مستقیم03137421382-3
واحد حسابداریارتباط مستقیم03137424188
واحد فروش اوراق مشارکت سامسونگ داخل 403137434189 | 03137425763
علی عابدینیاتاق مدیریت09131341008 | 03137421187
رسول کیانیمدیر داخلی فروشگاه03137427264

فلاورجان – جنب پل قدیم موسسه موبایل پارس تکنیک برادران عابدینی

واحد فروش اوراق مشارکت