موسسه موبایل پارس تکنیک

هلدینگ ایران پخش نام برندیست که از مجموعه های صاردات و واردات، فروشگاهی و خدماتی تشکیل شده 

آقای رسول کیانی

مدیر داخلی موسسه پارس تکنیک

03137427264 | 09371187676

گالری :

ارتباط با موسسه موبایل پارس تکنیک

فلاورجان – جنب پل قدیم موسسه موبایل پارس تکنیک برادران عابدینی
03132373410
واحد فروش اوراق مشارکت
09131341008