فروشگاه مرکزی تهران

فروشگاه مرکزی ایران پخش تهران

فروشگاه مرکزی تهران- خیابان جمهوری پاساژ علاالدین طبقه 6 واحد 662

مهندس شهاب بیاتمدیر فروش09121505870
تلفن داخلی02188228656