دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین

همراه اول ، ایرانسل ، رایتل و شاتل و دفتر پیشخوان دولت

خانم صادقی

مدیر داخلی دفتر خدماتی

گالری :

ارتباط با دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین

فلاورجان جنب پل قدیم – جنب داروخانه سپاه
03137427263 | 03137424290