بازار موبایل الماس شهر

بازار موبایل الماس شهر

بزرگترین مجموعه فروشگاه های موبایل ، تبلت و لوازم جانبی و تعمیرات تلفن همراه در شهرستان فلاورجان 

آقای شاهین پناهی

مدیرفروش واحد شماره یک مجموعه الماس شهر

03137428406

آقای سید بهنام مجیدی

مدیرفروش واحد شماره سه مجموعه الماس شهر

03137428406

آقای سید سعید موسوی

مدیرداخلی مجموعه الماس شهر

03137428406

آقای حسن عباس پور

مدیرواحد خدمات پس از فروش مجموعه الماس شهر

03137428408

فلاورجان – خیابان مطهری نرسیده به پل قدیم مجموعه بازار موبایل الماس شهر 

8 الی 8406 3742 031

فروشگاه موبایل داخلی 1
فورشگاه لوازم جانبیداخلی 2
خدمات پس از فروشداخلی 3
مدیریت حسابداریداخلی 4
فروشگاه اینترنتیداخلی 5
مدیریت داخلی و فروش همکارانداخلی 6
مدیریت امور سهامدارانداخلی 7
ارتباط مستقیم با اتاق مدیرعاملداخلی 8
رسیدگی به شکایات و انتقادات 03137428407 | 09131341008
واحد فروش همکارانمهندس ثانی03137428407 | 09134004248