هلدینگ ایران پخش

هلدینگ ایران پخش نام برندیست که از مجموعه های صاردات و واردات، فروشگاهی و خدماتی تشکیل شده 

علی عابدینی

مدیرعامل

09129611008 – 02177582263

حسام بکتاشیان

مدیر داخلی

09135718400

محمد اقبالی

مدیر بازرگانی و بازاریابی شرکت

09131767754

رسول نصیرزاده

مشاور مالی و وکیل قانونی شرکت

09134342994

میلاد جمشیدوند

مدیر سایت و برنامه ریزی IT

09136924414

خانم قربانی

مدیر مالی و حسابرسی داخلی

03131313657

خانم مرادی

حسابدار

خانم عابدینی

حسابدار و کارپرداز

03131313653

خانم پهلوانی

مسئول انبار و خدمات پس از فروش (واحد گارانتی)

03131313657

خانم نصر

مسئول بایگانی و بررسی اسناد

03132373410

خانم محسنی

مسئول IT و امور تبلیغات نمایندگان

خانم کریمی

مدیریت امورمالی اوراق مشارکت

03137425763

خانم رحیمی

حسابدارو امور اوراق مشارکت

03137425763

خانم اکبری

مسئول تنظیم قرارداد اوراق مشارکت

03137425763

ارتباط با هلدینگ ایران پخش

اصفهان – خیابان طالقانی – مجتمع الماس طبقه دوم واحد 205
3653-4 31 31 031
مدیر فروش
داخلی 1
مدیرریت حسابداری
داخلی 3
امور نمایندگان و سهام داران
داخلی 4
مدیرریت حسابداری
داخلی 3
تلفن مستقیم مدیرعامل
02177582363 | 09129611008