فروشگاه مرکزی ایران پخش تهران

هلدینگ ایران پخش نام برندیست که از مجموعه های صاردات و واردات، فروشگاهی و خدماتی تشکیل شده 

گالری :

ارتباط با فروشگاه مرکزی ایران پخش تهران

فروشگاه مرکزی تهران- خیابان جمهوری پاساژ علاالدین طبقه 6 واحد 662
02177582263